SONarchitect ISO

Stavební akustika kompletní budovy v jednom modelu.

SONarchitect ISO je špičkový, komplexní software pro výpočty zvukové izolace v celé budově podle EN 12354 částí 1, 2, 3, 4 a 6.


Czech RepublicProgram je lokalizován do češtiny. Snadné uživatelské nastavení požadavků ČSN 73 0532.


Play video buttonPodívejte se na instruktážní videa, která Vám pomohou odhalit všechny možnosti SON architect ISO.


Vzduchová a kročejová neprůzvučnost

Se SONarchitect ISO můžete počítat veškeré hodnoty pro zvukovou izolaci v celé budově ve třetinooktávových pásmech podle EN 12354 částí 1, 2, 3, 4 a 6. Detailní výsledky lze interaktivně zobrazit pro každou místnost, dělící konstrukci, boční konstrukci a cestu přenosu.

Auralizace 3D

Posuďte subjektivní dojem z akustické kvality projektované budovy pomocí auralizačního modulu, který je přístupný přímo z výsledkového stromu. Přehrajte si jednu ze skladeb obsažených v programu, nebo jakoukoliv svoji nahrávku, v kterékoliv místnosti domu, a poslechněte si, jak by byla slyšet v sousedních prostorech ve srovnání s místností zdroje zvuku. Budete potřebovat jen pár dobrých sluchátek. Projděte si 3D model a všimněte si jemných rozdílů, které zprostředkovává binaurální zpracování audia.

Generátor zpráv

Vytiskněte zprávy, které chcete a jak chcete. SONarchitect obsahuje široce přizpůsobitelný generátor zpráv. Můžete vložit firemní logo, zvolit 3D model řešeného projektu jako titulní obrázek, vygenerovat výkaz výměr pro rozpočet, zahrnout průkazy splnění požadavků, znázornit třídu kvality stavby, nebo vytvořit detailní výpis všech výsledků výpočtů zahrnující jednotlivé prvky budovy a cesty přenosu zvuku. Nebo také nic z výše uvedeného. Můžete vybrat místnosti manuálně nebo nechat SONarchitect vybrat pouze nejhorší případy: Ano, lze s jistotou vybrat skutečně nejhorší případy, protože program ověřuje zvukovou izolaci v celé budově!

Katalog materiálů

Databáze SONarchitect ISO obsahuje více než 300 obecných konstrukčních skladeb, více než 900 konkrétních firemních řešení konstrukcí, Simmonsovu severskou databázi a neustále se dále rozšiřuje!
Katalog materiálů

Akustická kvalita

Interaktivní detailní histogramy, které jsou k dispozici pro každé dvojice místností v budově, umožňují rychlé ověření a kontrolu pro zvolený výběr průměrných, podprůměrných, nadprůměrných, nejhorších a nejlepších případů vyskytujících se v dané budově, nebo výběr místností daných zvukově izolačních parametrů. Můžete využít výstup, který hodnotí míru splnění normových požadavků jednotlivých místností podle jejich typů, přičemž tyto normové požadavky lze individuálně nastavit v souladu s libovolnými národními normami, které odkazují na ISO EN 12354. Výslednou klasifikaci akustické kvality budovy jako celku lze získat v okamžiku.

Hluková mapa

SONarchitect ISO vypočítá mapy hlukových emisí z libovolné zdrojové místnosti v posuzované budově podle EN 12354-4 přílohy E

Export ze SONarchitect ISO do Odeonu

SONarchitect ISO umožňuje export 3D modelu do oblíbeného softwaru pro prostorovou akustiku Odeon.

Proveďte analýzu zvukové izolace v celé budově pomocí SONarchitect ISO, potom exportujte 3D model do Odeonu a pokračujte návrhem vnitřní akustiky jednotlivých místností.

Export z Insulu do SONarchitect ISO

Program pro predikci neprůzvučnosti Insul, byl rozšířen o novou možnost. Můžete exportovat výsledky výpočtu neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukce prostřednictvím souboru XML, který lze následně načíst do SONarchitect ISO.

Prostřednictvím Insulu tak můžete nyní rozšířit katalog konstrukcí v SONarchitect ISO.

Třetinooktávové hodnoty

Pro každý výsledek lze zobrazit detailní zprávu v třetinooktávových hodnotách. Zprávy obsahují všechny informace potřebné k vyhodnocení akustických vlastností posuzované části projektu – grafy, početní výstupy a další informace - pro kteroukoliv dvojici místností, dělící konstrukci, boční konstrukci a cestu přenosu zvuku.

Normy

ČSN EN 12354-1
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms

ČSN EN 12354-2
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms

ČSN EN 12354-3
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound

ČSN EN 12354-4
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 4: Transmission of indoor sound to the outside

ČSN EN 12354-6
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces

Podrobnější informace

Tato stránka bude průběžně doplňována o další informace související se stavební akustikou v češtině. Podrobnější informace v angličtině na stránkách autorů programu:
Sound of Numbers logo